Kripto Varlıklara İlişkin Risk Bildirimi

İşbu Risk Bildirimi’nin amacı Kripto Varlık ve işlemlerinin riskleri hakkında kullanıcılarımıza bilgi vermektir. Kripto Varlıkların değeri aşırı derecede değişkenlik gösterebilir, alçalma ve yükselme hareketleri gösterebilir. Piyasa değeri tahmin edilemez olduğundan önemli derecede finansal kayıplara yol açabilir. İşlemlerinizden kazanç elde edebileceğiniz gibi ciddi zarar da edebilirsiniz. Dolayısıyla, kripto para işlemlerinizi yapmadan risklerinizi anlamalı ve yatırımınızı finansal durumunuza göre gerçekleştirmelisiniz.

 

Kripto Varlıklara ilişkin riskler;

 

 • *Siber saldırı düzenlenmesi

 • *Çalınma

 • *Güvenlik ihlalleri

 • *Piyasaya erişim kısıtlamaları

 • *Teknolojik arızalar

 • *Network programlarının son bulması

 • *Geliştiricilerin projeden çekilmesi

 • *Kripto varlıkların değerini kısmen veya tamamen kaybetmesi

 

İşlemlerinize başlamadan piyasadaki riskleri anlamak ve dikkatli bir şekilde karar vermek büyük önem taşır.

 

İşbu Risk Bildirimi’nin amacı kullanıcılarımızı Kripto Varlıklarla ilgili birtakım riskler hakkında bilgilendirmektir. Burada belirtilenler dışında da risklerin var olduğunu ve tüm risklerin kapsanmadığı dikkate alınmalıdır. Meydana gelebilecek riskleri tanımlananız açısından gerekli araştırmaları yapmanızı, ilgili Kripto Varlığa ilişkin “whitepaper” adlı tanıtım dokümanını okumanızı ve ancak uygun olduğunu düşündüğünüz takdirde işlemlere başlamanızı öneririz.

 

 • *Kritpo Varlıklar dijital ortamda işlem görür, transfer edilir ve saklanır. Bir değerin dijital bir temsilidir.

 • *Kripto Varlıklar; itibari para birimleri, emtia, elektronik para, menkul kıymetler ve diğer geleneksel finansal araçlara ilişkin olarak bilinenden farklı riskler taşırlar. Devletler veya resmi kuruluşlar tarafından tedavüle çıkartılmaz, ihraç edilmez ve aksi belirtilmediği takdirde arkasında dayanak varlık bulunmaz.

 • *Kripto Varlıklar, henüz ülkemizde yasal düzenlemesi bulunmayan, genelde merkezi bir kuruluşa bağlı olmayan ve anonim bir şekilde eşten-eşe arada aracı olmaksızın geçekleşen işlemler üzerine kurulu bir ağ üzerinde uçtan uca şifrelenmiş bir yapıya sahiptir.

 • *Kripto Varlıklar, yüksek riskli, aşırı değişken ve spekülatif varlıklardır. İşlem gördükleri ağın son bulması, geliştiricilerin projeden veya onaylayıcıların ağdan çekilmesi, değer kaybetmesi, herhangi bit resmi otoriteler veya yasal merciler tarafından yasaklanması, tedbir uygulanması, mevzuat değişiklikleri ile farklı düzenlemelere tabi olabilecek olması gibi riskler barındırmaktadır.

 • *Yabancı para cinsine dayalı Kripto Varlıklarda, yukarıdakilere ek olarak kur dalgalanmaları sebebi ile değer kaybı yaşanabileceği, devletlerin döviz hareketlerini kısıtlayabileceği ve ek vergilere tabi tutabileceği bilinmelidir.

 • *Coin Club, aracısı olduğu Kripto Varlıkların piyasada sürekli olarak işlem görmeye devam edeceği hususunda herhangi bir taahhütte bulunmaz. Listelenen herhangi bir Kripto Varlık Coin Club tarafından önceden bildirim yapmaksızın işleme kapatılabilir.

 • *Coin Club, Kripto Varlıkların kullanıcı özelinde yasalara uygunluğu konusunda tavsiye vermez, yasaları bilmek ve anlamak kullanıcının yükümlülüğündedir.

 • *Coin Club herhangi bir Kripto Varlık için cüzdan hizmeti vermemektedir. Coin Club nezdinde işlem gerçekleştirmek için kullanıcının işlem gerçekleştirmek istediği Kripto Varlık ile uyumlu cüzdanı olması gerekmektedir.

 • *Coin Club, Bitcoin ATM ünitelerinin kesintisiz çalışacağına ve her an kullanılabilir durumda olacağına herhangi bir taahhüt ve garantide bulunmamaktadır.

 • *Kripto Varlıklar, siber saldırı, çalınma, piyasaya erişimin kısıtlanması ve piyasa performansının engellenmesi, teknolojik arızalar gibi riskleri barındırır.

 • *Coin Club, Kripto Varlık işlemlerinize yalnızca aracılık etmekte olup, herhangi bir Kripto Varlığı ihraç etmez, işletmez, yönetmez.

 • *Coin Club, şüpheli bir faaliyette bulunulduğu, yasalara veya Kullanım Sözleşmesine aykırı davranıldığı yönünde bir şüphe duyması halinde veya meşru nedenlerle kullanıcının hizmetlerinden faydalanmasını engelleyebilir. Bu durumda kullanıcı Bitcoin ATM’lerini kullanamaz.

 • *İnternet tabanlı bir sisteminin kullanılması sebebi ile yazılım ve internet bağlantı sorunu dahil, ama sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli riskler mevcuttur. Coin Club hizmetlerini kullanırken karşılaşabileceğiniz kesintilerden, hatalardan, aksaklıklardan veya gecikmelerden Coin Club sorumluluk kabul etmemektedir.

 • *Kripto Varlık transfer işlemleri iade edilemez ve geri döndürülemez. Dolayısıyla, kullandığınız cüzdan adresinin mevcudiyetini doğruluğunu teyit etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

 • *İşlemlere başlamadan önce ödeyeceğiniz tüm ücretler hakkında mutabık olmanız gerekmektedir. Ücretler ve masrafları gösterilen Kripto Varlığın fiyatı üstünden hesaplayabilir, ya da Coin Club Destek hattını arayarak öğrenebilirsiniz.

İşbu Risk Bilgilendirme Formu, Coin Club Teknoloji ve Yatırım A.Ş. ile onayladığınız Kullanım Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.